Zastupujeme tyto značky

SERVIS ZAHRADNÍ TECHNIKY PRAHA 5


OBJEDNÁVKA SVOZU STROJE DO SERVISU


PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ


O NÁS / NAŠE HISTORIE


BEZPEČNÉ DORUČENÍ VAŠÍ OBJEDNÁVKY

 

DORUČENÍ AŽ DOMŮ VLASTNÍ SERVIS
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ ROZVOZ TECHNIKEM

 

 

Ochrana osobních údajů a EET

Dnem 25. května 2018 vstupuje v účinnost nové obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR), tl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Společnost KB Contract spol. s r.o. prohlašuje, že za účelem naplnění tohoto nařízení plně dodržuje právní předpisy EU týkající se ochrany osobních údajů, a ode dne jeho účinnosti bude jednat plně v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Kdo je Správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost KB Contract spol. s r.o., IČO 62966910, se sídlem Krajníkova 738, 252 29 Dobřichovice, zapsané v obchodním rejsříku v Praze, pod číslem C43836 ze dne 11.3.1996.

Kdy Vaše osobní údaje zpracováváme?

Kdy zpracováváme údaje s Vaším souhlasem?
Jestliže nejste naším zákazníkem ani s Vámi nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům recitálu 47 nařízení GDPR a chcete od nás dostávat marketingové nabídky, požádáme Vás o udělení souhlasu.

Kdy zpracováváme údaje bez Vašeho souhlasu?
Bez Vašeho souhlasu můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely:

Právní titul: Plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na Vaši žádost
- pro realizace smluvního závazku včetně související obchodní a finanční komunikace

Právní titul: Ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce
- pro vymáhání dlužných částek za dodané zboží nebo jiných pohledávek Správce
- ve vybraných případech posouzení Vaší bonity a důvěryhodnosti
- kamerový systém se záznamem za účelem ochrany majetku Správce
- identifikace návštěvníků objektu Správce z důvodu ochrany majetku Správce
- přímý marketing směřovaný výhradně vůči našim zákazníkům a osobám splňujícím požadavky dle recitálu 47 nařízení GDPR spočívající v nabídce produktů a služeb poskytovaných Správcem

Právní titul: Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona
- poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích, včetně uchovávání údajů na základě zákona
- vedení účetnictví


Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:
- Vaše identifikační a kontaktní údaje
- údaje o produktech, které jste zakoupili, příp. o službách, které Vám poskytujeme
- údaje z naší vzájemné komunikace (ať již probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak)
- platební údaje (např. údaje o zaplacené nebo dlužné částce, čísle účtu apod.)
- pouze ve vybraných případech údaje o Vaší bonitě a důvěryhodnosti


Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?

- Údaje, které jste nám poskytl/a Vy, např. v souvislosti s návrhem na uzavření kupní smlouvy, v souvislosti s poptávkou, nebo jste nám je sdělil/a v průběhu naší spolupráce
- Zpracováváme také údaje získané z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí jako jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, katastr nemovitostí.


Komu Vaše údaje předáváme?

Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:
- našim smluvním partnerům, které potřebujeme pro běžné fungování a realizaci smluvních vztahů s Vámi, např.poskytovatelům kurýrních nebo poštovních služeb, dodavatelům informačních technologií
- jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např.soudům, Policii ČR apod.)


Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?

Právo na přístup

Můžete naší společnost požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Poskytneme Vám i kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

Můžete požádat naši společnost o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

Právo na výmaz

Můžete naší společnost požádat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány
- odvolal/a jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
- vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takového zpracování nebo jste vznesl/a námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu
- Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně
- Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na naši společnost vztahuje
- Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti

Právo na omezení zpracování

Můžete naši společnost požádat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

  • Popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit
  • Zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití
  • Naše společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
  • Vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl.21 odst.1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody naší společnosti převažují nad Vašimi oprávněnými důvody

Právo na přenositelnost údajů

V případech předpokládaných nařízením GPDR máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl/a naší společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být něpříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na odvolání souhlasu

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Vás souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal/a souhlas, kdykoliv odvolat.

Právo vznést námitku

Námitku proti zpracování Vašich osobních údajů můžete vznést kdykoliv u naší společnosti pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu naší společnosti.

Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk.Sochora 27, 17000 Praha 7, www.uoou.cz

Je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný nebo povinný?

Jestliže nejste naším zákazníkem ani a Vámi nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům recitálu 47 nařízení GDPR a chcete od nás dostávat marketingové nabídky, požádáme Vás  o udělení souhlasu. Udělení tohoto souhlasu není podmínkou pro získání žádného produktu nebo služny naší společnosti:

Lze udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Souhlas udělený pro marketingové účely můžete odvolat kdykoliv. Svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete odvolat písemným vyjádřením zaslaným na adresu naší společnosti.

Jak se můžete bránit proti přímému marketingu prováděném bez Vašeho souhlasu?

Máte právo kdykoliv bezplatně vznést námitku proti takovému zpracování Vašich osobních údajů.

 

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.       


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).