Reklamační řád

Tento reklamační řád je zpracován dle platného Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku se všemi příslušnými novelami a dle Zákona o ochraně spotřebitele. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené u společnosti KB Contract spol. s r.o. při objednání zboží přes e-shop, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

I. Vady vzniklé při dodávce
V případě doručování zboží dopravcem nebo poštou je při převzetí  zásilky kupující povinen překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice apod.) a zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listě. V případě neúplné nebo poškozené zásilky je kupující povinen tuto skutečnost uvést do přepravního listu dopravce a sepsat s ním zápis o škodě, případně odmítnout převzít zásilku jako celek a telefonicky o této skutečnosti ihned informovat Prodávajícího. Tento s dopravcem sepsaný zápis je kupující povinen zaslat faxem nebo e-mailem Prodávajícímu, nejpozději do 2 dnů. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá Kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči Prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.

II. Záruka na jakost zboží
Reklamační řízení se řídí platnými zaručními podmínkami a reklamačním řádem výrobce výrobku. Není-li uvedeno jinak, Prodávající poskytuje na výrobky záruku 24 měsíců od data prodeje Kupujícímu. Vady mohou být reklamovány nejpozději do konce stanovené záruční doby. Délka záruční doby je pro jednotlivé produkty vyznačena Prodávajícím na záručním listě výrobku a je dána rozsahem záruk poskytovaných výrobcem produktu.
V případě oprávněné reklamace tzn., že část výrobku selhala z důvodu vady materiálu nebo zpracování v záruční době, řeší se reklamace opravou stroje nebo jeho výměnou (případně výměnou za stroj srovnatelných parametrů). Záruční doba takto opraveného stroje se prodlužuje o dobu, kterou strávil v servisu. Záruční doba se neprodlužuje o dobu, která uplynula mezi ukončením opravy a vyzvednutím výrobku zákazníkem. V případě výměny výrobku v záruční době za nový běží dále původní záruční lhůta výrobku.

Výjimky z odpovědnosti za vady kdy záruka zaniká:

  • Prodávající nenese odpovědnost za nevhodný výběr zboží provedený Kupujícím
  • při neodborném zásahu do produktu, mechanickém poškození a neodborném zacházení
  • při nadměrném zatěžování nebo používání zboží způsobem, který je v rozporu s dokumentací či obecnými zásadami
  • při používání zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci
  • při poškození zboží živly
  • při zapojení výrobku do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN

Ze záruky jsou vyjmuty veškeré čistící a seřizovací práce a dále závady způsobené použitím nevhodného paliva. Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním (žací nůž, pilový řetěz, startovací lanko, ložisko, strunová hlava atd.) nepodléhá záruce. V záruční době, která přesahuje zákonem danou záruční lhůtu (dle Občanského a Obchodního zákoníku), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy. Přesné znění záručních podmínek, je vždy uvedeno u konkrétního výrobku na záručním listě výrobce.

Postup uplatnění záruky:
V případě výskytu výrobní vady v záruční době, je místem uplatnění reklamace autorizovaný servis uvedený v záručním nebo dodacím listě, případně v českém manuálu od výrobku, na internetových stránkách výrobce, nebo na jiných veřejně dostupných místech výrobce. Seznam autorizovaných záručních servisů naleznete také na našich internetových stránkách zde. Není-li autorizovaný servis uveden, je místem uplatnění reklamace sídlo společnosti: KB CONTRACT, Krajníkova 738, 252 29 Dobřichovice. Reklamovaný výrobek je potřeba zaslat poštou nebo přepravní společností na sídlo Prodávajícího, na náklady Kupujícího. V sídle společnosti není možné reklamaci osobně předat, možné je pouze její zaslání. V případě zaslání reklamovaného výrobku je Kupující povinen jej zajistit tak, aby během přepravy a manipulaci s ním nedošlo k jeho poškození. Prodávající nenese odpovědnost za případně vzniklou škodu na zboží při přepravě výrobku do servisu, ta je na straně Kupujícího. K reklamovanému zboží prosím přiložte:

- kopii prodejního dokladu (faktura, dodací list, paragon)
- originál záručního listu (pokud je se strojem expedován)
- přesný popis závad a jejich projevů (při zaslání reklamace poštou)

Přesný popis postupu při reklamaci zboží naleznete zde.

III. Závěrečné ustanovení
Pro ostatní otázky neupravené tímto reklamačním řádem platí ustanovení platných právních předpisů


Platnost reklamačního řádu od 21.6.2018

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).